Mua bán Căn hộ tại Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

1 - 15 của 50
Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Bình Thuận

58 m2
Đông Bắc
1
1
₫ 1.8 tỷ

07/16/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Thạch Thang

132 m2
2
2
₫ 25 triệu

07/16/2020

Mua bán Căn hộ  tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Thuận Phước

₫ 3.9 tỷ

07/16/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Bình Hiên

₫ 7 tỷ

07/15/2020

Mua bán Căn hộ 21 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Cường Nam

985.63 m2
Đông
21
21
₫ 13.7 tỷ

07/15/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Cường Bắc

71 m2
Đông Nam
2
2
₫ 545 triệu

07/15/2020

Mua bán Căn hộ  tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Bình Thuận

₫ 2.3 tỷ

07/15/2020

Mua bán Căn hộ 21 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Cường Nam

986 m2
Đông Nam
21
21
₫ 20 tỷ

07/15/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hải Châu 1

30 m2
Tây
1
1
₫ 490 triệu

07/15/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hải Châu 1

35 m2
1
1
₫ 760 triệu

07/15/2020

Mua bán Căn hộ  tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Thuận Phước

₫ 3 tỷ

07/14/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Bình Thuận

64 m2
Đông
1
1
₫ 1.6 tỷ

07/14/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Thanh Bình

60 m2
Nam
1
1
₫ 2 tỷ

07/14/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Thạch Thang

35 m2
1
1
₫ 4.5 triệu

07/14/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Thanh Bình

70 m2
Đông
2
2
₫ 2.55 tỷ

07/14/2020