Mua bán căn hộ tại Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

1 - 15 của 48
Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Cường Bắc

75 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 3.1 tỷ

01/17/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hải Châu 1

23 m2
1
1
₫ 490 triệu

01/16/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Thạch Thang

130 m2
Đông Nam
3
3
₫ 6.5 tỷ

01/16/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hải Châu 1

₫ 490 triệu

01/15/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Thạch Thang

132 m2
2
2
₫ 25 triệu

01/14/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Thạch Thang

79 m2
2
2
₫ 3.28 tỷ

01/13/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Thạch Thang

127 m2
Đông Nam
3
2
₫ 6.5 tỷ

01/13/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Cường Bắc

73 m2
Tây Bắc
2
2
₫ 2.69 tỷ

01/13/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Cường Nam

₫ 5.1 triệu

01/11/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hải Châu 1

35 m2
1
1
₫ 760 triệu

01/11/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hải Châu 1

30 m2
Tây
1
1
₫ 490 triệu

01/11/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hải Châu 1

30 m2
Tây
1
1
₫ 490 triệu

01/11/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hải Châu 1

25 m2
1
1
₫ 500 triệu

01/11/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hải Châu

23 m2
1
1
₫ 490 triệu

01/10/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Thạch Thang

63 m2
2
2
₫ 2.6 tỷ

01/10/2020