Mua bán căn hộ tại Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

1 - 15 của 117
TOP
Bán Căn Hộ F.Home Đà Nẵng - Giá Rẻ - View Biển

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Thạch Thang

63 m2
Đông
2
2
₫ 1.2 tỷ

10/20/2017

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Thạch Thang

130 m2
Đông Nam
3
3
₫ 6.5 tỷ

11/14/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Thạch Thang

63 m2
2
2
₫ 2.6 tỷ

11/13/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Thuận Phước

31 m2
Đông Nam
1
1
₫ 1.29 tỷ

11/13/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Thuận Phước

32 m2
Nam
1
1
₫ 1.3 tỷ

11/13/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Thuận Phước

26 m2
1
1
₫ 1.29 tỷ

11/13/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Thuận Phước

28 m2
1
1
₫ 1.49 tỷ

11/13/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Thuận Phước

25 m2
Nam
1
₫ 1.25 tỷ

11/12/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Phước Ninh

80 m2
2
₫ 233 triệu

11/12/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Thuận Phước

31 m2
1
1
₫ 1.3 tỷ

11/12/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Thuận Phước

34 m2
2
2
₫ 1.732 tỷ

11/12/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Thuận Phước

25 m2
Nam
1
1
₫ 1.2 tỷ

11/11/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Thuận Phước

40 m2
1
1
₫ 1.3 tỷ

11/11/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Thuận Phước

40 m2
1
1
₫ 1.2 tỷ

11/11/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Thuận Phước

40 m2
Nam
2
1
₫ 1.2 tỷ

11/11/2019