Mua bán căn hộ tại Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

1 - 15 của 36
Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Bình Thuận

60 m2
Đông Nam
1
1
₫ 800 triệu

12/10/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hải Châu 1

23 m2
1
1
₫ 490 triệu

12/09/2019

Mua bán Căn hộ  tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Cường Bắc

30 m2
₫ 5 triệu

12/06/2019

Mua bán Căn hộ  tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Cường Nam

₫ 306 triệu

12/04/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hải Châu 1

25 m2
1
1
₫ 490 triệu

12/03/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Cường Bắc

78 m2
Đông Bắc
2
1
₫ 3.1 tỷ

12/03/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Thạch Thang

64 m2
Đông Bắc
2
1
₫ 2.8 tỷ

12/03/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Thạch Thang

64 m2
Đông
2
2
₫ 16.5 triệu

12/03/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hòa Cường Bắc

78 m2
Đông Bắc
2
₫ 3.2 tỷ

12/03/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hải Châu 2

25 m2
Tây
1
1
₫ 490 triệu

12/03/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Thạch Thang

78 m2
2
2
₫ 1.7 tỷ

12/03/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Hải Châu

23 m2
1
1
₫ 490 triệu

12/02/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Thạch Thang

127 m2
Đông Nam
3
2
₫ 6.5 tỷ

11/29/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Thạch Thang

79 m2
2
2
₫ 3.28 tỷ

11/29/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Hải Châu

TP.Đà Nẵng, Quận Hải Châu, Phường Thạch Thang

130 m2
Đông Nam
3
3
₫ 6.5 tỷ

11/28/2019