Mua bán đất công nghiệp tại Việt Nam

1 - 12 của 12
Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Huyện Hương Thủy

Thừa Thiên Huế, Huyện Hương Thủy, Xã Thủy Vân

₫ 10 triệu

12/06/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Huế

Thừa Thiên Huế, Thành phố Huế, Phường An Đông

71 m2
2
2
₫ 1.2 tỷ

12/02/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Thành phố Huế

Thừa Thiên Huế, Thành phố Huế, Phường An Đông

₫ 450 triệu

12/02/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Huế

Thừa Thiên Huế, Thành phố Huế, Phường An Đông

77 m2
2
₫ 29 triệu

11/29/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Huế

Thừa Thiên Huế, Thành phố Huế, Phường An Đông

50.6 m2
Tây Nam
2
2
₫ 1.467 tỷ

11/29/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Huế

Thừa Thiên Huế, Thành phố Huế, Phường An Đông

₫ 1.4 tỷ

11/28/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Huyện Hương Thủy

Thừa Thiên Huế, Huyện Hương Thủy, Xã Thủy Thanh

25 m2
Đông Nam
1
1
₫ 14 triệu

11/28/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Huyện Hương Thủy

Thừa Thiên Huế, Huyện Hương Thủy, Xã Thủy Thanh

25 m2
Đông Nam
1
1
₫ 14 triệu

11/28/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Huế

Thừa Thiên Huế, Thành phố Huế, Phường Xuân Phú

64 m2
Nam
2
2
₫ 1.75 tỷ

11/27/2019

Mua bán Căn hộ  tại Thành phố Huế

Thừa Thiên Huế, Thành phố Huế, Phường An Đông

₫ 450 triệu

11/26/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Huế

Thừa Thiên Huế, Thành phố Huế, Phường Xuân Phú

53 m2
Đông
2
1
₫ 770 triệu

10/16/2019

Mua bán Căn hộ  tại Thành phố Huế

Thừa Thiên Huế, Thành phố Huế, Phường Trường An

70 m2
Đông Nam
₫ 680 triệu

09/27/2017