Mua bán Căn hộ tại Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá

1 - 15 của 107
Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa, Xã Đông Hải

48 m2
Tây
2
1
₫ 677 triệu

08/11/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa, Xã Đông Hải

36 m2
Tây
1
1
₫ 180 triệu

08/11/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa, Xã Đông Hải

52 m2
Đông
2
1
₫ 700 triệu

08/11/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa, Xã Đông Hương

52 m2
Đông Bắc
2
1
₫ 600 triệu

08/10/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa, Xã Đông Hương

62 m2
Bắc
2
2
₫ 800 triệu

08/10/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa, Xã Đông Hương

51 m2
Bắc
2
1
₫ 200 triệu

08/10/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa, Xã Đông Hương

51 m2
Bắc
2
1
₫ 700 triệu

08/10/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa, Xã Đông Hương

62 m2
Bắc
2
2
₫ 845 triệu

08/10/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa, Xã Đông Hương

51 m2
Bắc
2
₫ 700 triệu

08/10/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa, Xã Đông Hương

52 m2
Bắc
2
1
₫ 700 triệu

08/10/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa, Xã Đông Hương

52 m2
Nam
2
₫ 700 triệu

08/10/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa, Xã Đông Hương

52 m2
Bắc
2
₫ 700 triệu

08/10/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa, Xã Đông Hương

52 m2
Bắc
2
₫ 700 triệu

08/10/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa, Xã Đông Hải

54 m2
Tây Nam
2
1
₫ 900 triệu

08/10/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Thanh Hóa

Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa, Xã Đông Hương

52 m2
2
1
₫ 700 triệu

08/10/2020