Mua bán căn hộ tại Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

1 - 11 của 11
Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Thành phố Thái Nguyên

Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên, Phường Phan Đình Phùng

₫ 784 triệu

11/12/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Thành phố Thái Nguyên

Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên, Phường Phan Đình Phùng

77 m2
3
2
₫ 1.246 tỷ

11/6/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Thái Nguyên

Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên, Phường Phan Đình Phùng

51.5 m2
2
1
₫ 790 triệu

11/6/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Thái Nguyên

Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên, Phường Quang Vinh

55 m2
Đông Nam
2
2
₫ 495 triệu

10/9/2017

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Thái Nguyên

Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên, Phường Quang Vinh

70 m2
2
2

10/7/2017

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Thái Nguyên

Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên, Phường Quang Vinh

55 m2
Đông Nam
2
2
₫ 495 triệu

10/6/2017

Mua bán Căn hộ 7 phòng ngủ tại Thành phố Thái Nguyên

Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên, Phường Quang Vinh

70 m2
Đông Nam
7
₫ 774 triệu

9/27/2017

Mua bán Căn hộ  tại Thành phố Thái Nguyên

Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên, Phường Quang Vinh

80 m2
₫ 150 triệu

8/2/2017

Mua bán Căn hộ  tại Thành phố Thái Nguyên

Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên, Phường Quang Vinh

80 m2
₫ 150 triệu

8/2/2017

Mua bán Căn hộ  tại Thành phố Thái Nguyên

Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên, Phường Quang Vinh

70 m2

8/1/2017

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Thành phố Thái Nguyên

Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên, Phường Túc Duyên

78 m2
Tây Bắc
3
2

6/18/2017