Mua bán Căn hộ tại Quảng Ninh

1 - 15 của 36
Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

51 m2
Đông Nam
2
1
₫ 950 triệu

07/04/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

60 m2
Đông Nam
2
2
₫ 1.1 tỷ

07/04/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

63 m2
1
1
₫ 1.8 tỷ

07/04/2020

Mua bán Căn hộ  tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

₫ 2.6 tỷ

07/04/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

45 m2
Nam
1
1
₫ 1.55 tỷ

07/03/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hồng Gai

₫ 800 triệu

07/03/2020

Mua bán Căn hộ  tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

₫ 960 triệu

07/02/2020

Mua bán Căn hộ  tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

₫ 1.1 tỷ

07/02/2020

Mua bán Căn hộ  tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

₫ 1.1 tỷ

07/02/2020

Mua bán Căn hộ  tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

₫ 1 tỷ

07/02/2020

Mua bán Căn hộ  tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

₫ 1.5 tỷ

07/02/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Yết Kiêu

50 m2
2
₫ 1 tỷ

07/02/2020

Mua bán Căn hộ  tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Yết Kiêu

₫ 2 tỷ

07/02/2020

Mua bán Căn hộ  tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

32 m2
₫ 1.5 tỷ

07/01/2020

Mua bán Căn hộ  tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

63 m2
₫ 1.8 tỷ

07/01/2020