Mua bán căn hộ tại Quảng Nam

1 - 15 của 41
Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Phường Cẩm An

40 m2
1
1
₫ 3 tỷ

12/13/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Phường Cẩm An

₫ 900 triệu

12/13/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Phường Cẩm An

40 m2
1
1
₫ 3 tỷ

12/13/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Phường Cẩm An

₫ 2.5 tỷ

12/13/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Phường Cẩm An

39 m2
1
1
₫ 2.5 tỷ

12/13/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Phường Cửa Đại

35 m2
Đông Nam
1
1
₫ 1.3 tỷ

12/13/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Phường Cẩm An

50 m2
2
2
₫ 2.7 tỷ

12/13/2019

Mua bán Căn hộ  tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Phường Cẩm An

60 m2
₫ 3.9 tỷ

12/11/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện Dương

40 m2
1
1
₫ 1.5 tỷ

12/09/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Phường Cẩm An

44 m2
Đông
1
1
₫ 2.4 tỷ

12/09/2019

Mua bán Căn hộ  tại Huyện Điện Bàn

Quảng Nam, Huyện Điện Bàn, Xã Điện An

₫ 1.3 tỷ

12/08/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Phường Cẩm An

45 m2
1
1
₫ 2.9 tỷ

12/07/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Phường Cẩm An

45 m2
1
1
₫ 2 tỷ

12/07/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Phường Cẩm An

45 m2
1
1
₫ 3 tỷ

12/07/2019