Mua bán căn hộ tại Nghệ An

1 - 14 của 14
Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Thành phố Vinh

Nghệ An, Thành phố Vinh, Phường Đội Cung

62 m2
3
2
₫ 719 triệu

12/11/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Vinh

Nghệ An, Thành phố Vinh, Phường Đội Cung

62 m2
2
2
₫ 719 tỷ

12/11/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Vinh

Nghệ An, Thành phố Vinh, Phường Bến Thuỷ

58.5 m2
Đông Nam
2
2
₫ 643 triệu

12/09/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Vinh

Nghệ An, Thành phố Vinh, Phường Bến Thuỷ

50.2 m2
Đông Nam
2
2
₫ 526 triệu

12/07/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Vinh

Nghệ An, Thành phố Vinh, Phường Bến Thuỷ

50.2 m2
Đông Nam
2
2
₫ 527 triệu

12/06/2019

Mua bán Căn hộ 22 phòng ngủ tại Thành phố Vinh

Nghệ An, Thành phố Vinh, Phường Đội Cung

₫ 750 triệu

12/02/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Vinh

Nghệ An, Thành phố Vinh, Phường Đội Cung

62 m2
Tây
2
2
₫ 820 triệu

12/02/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Vinh

Nghệ An, Thành phố Vinh, Phường Đội Cung

62.17 m2
Tây
2
2
₫ 719 tỷ

12/02/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Vinh

Nghệ An, Thành phố Vinh, Phường Đội Cung

66 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 724 triệu

12/02/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Vinh

Nghệ An, Thành phố Vinh, Phường Đội Cung

62 m2
Tây
2
2
₫ 714 triệu

12/02/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Vinh

Nghệ An, Thành phố Vinh, Phường Bến Thuỷ

50.2 m2
Đông Nam
2
2
₫ 502 triệu

12/02/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Vinh

Nghệ An, Thành phố Vinh, Phường Bến Thuỷ

50 m2
Đông Nam
2
₫ 527 triệu

12/01/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Vinh

Nghệ An, Thành phố Vinh, Phường Đông Vĩnh

64 m2
2
2
₫ 640 triệu

12/01/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Thành phố Vinh

Nghệ An, Thành phố Vinh, Xã Nghi Phú

80 m2
3
2
₫ 850 triệu

11/30/2019