Mua bán căn hộ tại Lâm Đồng

1 - 15 của 23
Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 9

80 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 1.85 tỷ

12/10/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 9

₫ 1.65 tỷ

12/09/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 6

64 m2
Đông Nam
2
1
₫ 2.3 tỷ

12/09/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 6

51 m2
2
1
₫ 1.5 tỷ

12/07/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 6

60 m2
2
2
₫ 2.4 tỷ

12/07/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 1

₫ 4.7 tỷ

12/06/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 2

61 m2
Tây Nam
2
0
₫ 2.5 tỷ

12/05/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 2

89 m2
Tây Nam
3
2
₫ 4.75 tỷ

12/05/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 6

82 m2
3
1
₫ 2 tỷ

12/05/2019

Mua bán Căn hộ 5 phòng ngủ tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 8

257.83 m2
5
₫ 14.3 tỷ

12/05/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 9

70 m2
Tây Nam
3
1
₫ 1.7 tỷ

12/04/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 6

47 m2
2
1
₫ 1.4 tỷ

12/02/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 6

₫ 2.55 tỷ

11/29/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Đà Lạt

Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt, Phường 6

₫ 2.55 tỷ

11/29/2019

Mua bán Căn hộ  tại Huyện Đức Trọng

Lâm Đồng, Huyện Đức Trọng, Liên Nghĩa

385 m2
Đông Nam
₫ 4.35 tỷ

11/28/2019