Mua bán Căn hộ tại Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà

1 - 15 của 210
Mua bán Căn hộ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

43 m2
₫ 3 tỷ

05/28/2020

Mua bán Căn hộ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Hải

₫ 7 tỷ

05/27/2020

Mua bán Căn hộ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

₫ 1.8 tỷ

05/27/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

76.69 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 5.168 tỷ

05/27/2020

Mua bán Căn hộ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

₫ 1.8 tỷ

05/27/2020

Mua bán Căn hộ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Hiệp

₫ 900 triệu

05/27/2020

Mua bán Căn hộ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Hải

₫ 1.6 tỷ

05/27/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

163 m2
Đông
3
3
₫ 12 tỷ

05/26/2020

Mua bán Căn hộ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

42 m2
Đông Bắc
₫ 2.835 tỷ

05/26/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

50 m2
Đông Bắc
1
1
₫ 4.6 tỷ

05/25/2020

Mua bán Căn hộ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Tân Lập

₫ 1.55 tỷ

05/25/2020

Mua bán Căn hộ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Tân Lập

₫ 1.95 tỷ

05/25/2020

Mua bán Căn hộ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

₫ 2.9 tỷ

05/25/2020

Mua bán Căn hộ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

₫ 2.9 tỷ

05/25/2020

Mua bán Căn hộ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Tân Lập

₫ 2.95 tỷ

05/25/2020