Mua bán căn hộ tại Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà

1 - 15 của 152
Mua bán căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Vĩnh Trường

64 m2
Đông Nam
2
2
₫ 1.15 tỷ

09/29/2020

Mua bán căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Vạn Thạnh

76.8 m2
Đông Nam
2
2
₫ 3.5 tỷ

09/29/2020

Mua bán căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Hiệp

59 m2
Đông
2
1
₫ 1.6 tỷ

09/29/2020

Mua bán căn hộ 1 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Hiệp

38 m2
Tây Nam
1
1
₫ 1.1 tỷ

09/29/2020

Mua bán căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Hải

68 m2
Đông
2
2
₫ 1.99 tỷ

09/29/2020

Mua bán căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Tân Lập

55 m2
Đông Bắc
2
1
₫ 2 tỷ

09/28/2020

Mua bán căn hộ 1 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

33 m2
Bắc
1
1
₫ 1.45 tỷ

09/28/2020

Mua bán căn hộ 3 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Vĩnh Phước

102 m2
Tây Nam
3
2
₫ 2.3 tỷ

09/28/2020

Mua bán căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Hiệp

60 m2
Đông Bắc
2
1
₫ 1.6 tỷ

09/27/2020

Mua bán căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Vạn Thạnh

76.8 m2
Đông Nam
2
2
₫ 3.3 tỷ

09/26/2020

Mua bán căn hộ 1 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

₫ 1.8 tỷ

09/26/2020

Mua bán căn hộ  tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Ngọc Hiệp

₫ 1.68 tỷ

09/26/2020

Mua bán căn hộ 3 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Hiệp

95 m2
3
2
₫ 1.99 tỷ

09/25/2020