Mua bán Căn hộ tại Thành phố Nha Trang, Khánh Hoà

1 - 15 của 151
Nhận Booking Chung Cư The Aston Luxury Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Xương Huân

36 m2
1
1
KVG THE CAPELLA NHA TRANG
₫ 2.5 tỷ

07/10/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Hiệp

53 m2
Tây Nam
2
1
₫ 1.35 tỷ

07/16/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Hiệp

58 m2
Đông Nam
2
1
₫ 1.3 tỷ

07/16/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

42 m2
Tây Nam
1
1
₫ 2.7 tỷ

07/16/2020

Mua bán Căn hộ  tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Vĩnh Hải

₫ 750 triệu

07/16/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Vĩnh Hải

43 m2
Đông Nam
2
1
₫ 750 triệu

07/16/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Vĩnh Phước

₫ 1.2 tỷ

07/16/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Xương Huân

90 m2
Đông Nam
2
2
₫ 2 tỷ

07/15/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Hiệp

70 m2
Đông Bắc
2
1
₫ 1.35 tỷ

07/15/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Vạn Thạnh

44 m2
Đông Nam
1
1
₫ 1.7 tỷ

07/15/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Hiệp

51 m2
Đông Bắc
2
1
₫ 1.37 tỷ

07/15/2020

Mua bán Căn hộ  tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Hiệp

₫ 2.25 tỷ

07/15/2020

Mua bán Căn hộ  tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Ngọc Hiệp

₫ 1.68 tỷ

07/15/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

₫ 1.8 tỷ

07/14/2020