Mua bán căn hộ tại Khánh Hoà

1 - 15 của 184
Mua bán Căn hộ  tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Vĩnh Nguyên

78 m2
₫ 2 tỷ

12/15/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Hiệp

59 m2
Đông Nam
2
1
₫ 1.32 tỷ

12/14/2019

Mua bán Căn hộ  tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

125 m2
₫ 4.5 tỷ

12/14/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Vĩnh Phước

149.6 m2
Đông
3
2
₫ 2.8 tỷ

12/14/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Hiệp

70 m2
Đông Nam
2
1
₫ 1.35 tỷ

12/14/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

44 m2
Đông Bắc
1
1
₫ 2.6 tỷ

12/14/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Hiệp

60 m2
Đông Bắc
2
1
₫ 1.55 tỷ

12/13/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Vĩnh Hải

45 m2
Đông Nam
1
1
₫ 1.7 tỷ

12/13/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Hiệp

59 m2
Đông Nam
2
1
₫ 1.35 tỷ

12/12/2019

Mua bán Căn hộ  tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Hải

₫ 1.35 tỷ

12/12/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

42 m2
Đông Bắc
1
1
₫ 2.872 tỷ

12/12/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

76.69 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 5.168 tỷ

12/12/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Lộc Thọ

42 m2
1
1
₫ 2.6 tỷ

12/12/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Phường Phước Long

70 m2
Bắc
2
2
₫ 1.8 tỷ

12/11/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Thành phố Nha Trang

Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang, Xã Vĩnh Hiệp

40 m2
Tây Bắc
1
1
₫ 950 triệu

12/11/2019