Cho thuê mặt bằng tại TP.Hà Nội

1 - 12 của 12
Mua bán Căn hộ tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Hải Tân

50 m2

12/02/2019

Mua bán Căn hộ tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Hải Tân

35 m2

12/02/2019

Mua bán Căn hộ tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Hải Tân

35 m2

12/02/2019

Mua bán Căn hộ tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Hải Tân

35 m2

12/02/2019

Mua bán Căn hộ tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Hải Tân

35 m2

12/02/2019

Mua bán Căn hộ tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Hải Tân

35 m2

12/02/2019

Mua bán Căn hộ tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Hải Tân

35 m2

12/02/2019

Mua bán Căn hộ tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Hải Tân

35 m2

12/02/2019

Mua bán Căn hộ tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Hải Tân

35 m2

12/02/2019

Mua bán Căn hộ tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Bình Hàn

51 m2

04/10/2017

Mua bán Căn hộ tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Bình Hàn

54 m2

04/01/2017

Mua bán Căn hộ tại Thành phố Hải Dương

Hải Dương, Thành phố Hải Dương, Phường Quang Trung

140 m2
₫ 4.9 tỷ

04/27/2016