Mua bán Căn hộ tại Đồng Nai

1 - 15 của 292
Mua bán Căn hộ  tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Thanh Bình

₫ 1.65 tỷ

07/05/2020

Mua bán Căn hộ  tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Quang Vinh

₫ 1.53 tỷ

07/05/2020

Mua bán Căn hộ  tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Tân Vạn

₫ 1.5 tỷ

07/05/2020

Mua bán Căn hộ  tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Tân Vạn

₫ 1.5 tỷ

07/05/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Tam Hòa

₫ 1.279 tỷ

07/05/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Tam Hòa

1500 m2
2
2
₫ 1.5 tỷ

07/05/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Tam Hòa

₫ 1.3 tỷ

07/05/2020

Mua bán Căn hộ  tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Tam Hòa

₫ 550 triệu

07/05/2020

Mua bán Căn hộ  tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Tam Hòa

₫ 1.5 tỷ

07/05/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Tam Hòa

₫ 1.5 tỷ

07/05/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Tam Hòa

₫ 1.499 tỷ

07/05/2020

Mua bán Căn hộ  tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Tam Hòa

₫ 499 triệu

07/05/2020

Mua bán Căn hộ  tại Thành phố Biên Hòa

Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa, Phường Tam Hiệp

₫ 1.299 tỷ

07/05/2020