Mua bán Căn hộ tại Cần Thơ

1 - 13 của 13
Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Lê Bình

57 m2
Đông Nam
2
2
₫ 862 triệu

07/10/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Ba Láng

62 m2
Đông Nam
2
1
₫ 881 triệu

07/10/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Ba Láng

61 m2
Đông Nam
2
1
₫ 881 triệu

07/09/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Ba Láng

57 m2
Đông Nam
2
2
₫ 911 triệu

07/07/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Ba Láng

61 m2
1
2
₫ 605 triệu

07/07/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Ba Láng

42 m2
Tây Nam
1
1
₫ 601 triệu

07/06/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Ba Láng

57 m2
Đông Nam
2
2
₫ 888 triệu

06/29/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Ba Láng

61 m2
Đông Nam
2
2
₫ 350 triệu

06/29/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng, Phường Ba Láng

61 m2
Đông Nam
2
2
₫ 867 triệu

06/29/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng

53 m2
Đông Nam
2
1
₫ 846 triệu

05/06/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng

62 m2
Tây Bắc
2
1
₫ 845 triệu

05/05/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng

₫ 782 triệu

05/04/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận Cái Răng

Cần Thơ, Quận Cái Răng

176 m2
Tây Nam
3
3
₫ 4.2 tỷ

05/02/2020