Mua bán căn hộ tại Bình Thuận

1 - 15 của 138
Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Phan Thiết

Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết, Phường Hàm Tiến

120 m2
Đông
2
2
₫ 3.3 tỷ

12/11/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Huyện Hàm Thuận Nam

Bình Thuận, Huyện Hàm Thuận Nam, Xã Tân Thành

35 m2
Đông Bắc
1
1
₫ 1.1 tỷ

12/10/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Huyện Hàm Thuận Nam

Bình Thuận, Huyện Hàm Thuận Nam, Xã Tân Thành

35 m2
Đông Bắc
1
1
₫ 1.1 tỷ

12/10/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Thành phố Phan Thiết

Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết, Phường Mũi Né

33 m2
Đông
1
1
₫ 800 triệu

12/09/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Huyện Hàm Thuận Nam

Bình Thuận, Huyện Hàm Thuận Nam, Xã Tân Thành

41 m2
1
1
₫ 1.38 tỷ

12/09/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Huyện Hàm Thuận Nam

Bình Thuận, Huyện Hàm Thuận Nam, Xã Thuận Quý

28 m2
1
1
₫ 1 tỷ

12/09/2019

Mua bán Căn hộ  tại Huyện Hàm Thuận Nam

Bình Thuận, Huyện Hàm Thuận Nam, Xã Thuận Quý

40 m2
1
₫ 2.5 tỷ

12/09/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Huyện Hàm Thuận Nam

Bình Thuận, Huyện Hàm Thuận Nam, Xã Thuận Quý

28 m2
1
1
₫ 1 tỷ

12/09/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Huyện Hàm Thuận Nam

Bình Thuận, Huyện Hàm Thuận Nam, Xã Thuận Quý

28 m2
1
1
₫ 1 tỷ

12/09/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Huyện Hàm Thuận Nam

Bình Thuận, Huyện Hàm Thuận Nam, Xã Thuận Quý

29 m2
1
1
₫ 1 tỷ

12/09/2019

Mua bán Căn hộ  tại Thành phố Phan Thiết

Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết, Phường Phú Hài

110 m2
₫ 2.9 tỷ

12/09/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Thành phố Phan Thiết

Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết, Phường Phú Hài

138.8 m2
3
2
₫ 3.8 tỷ

12/09/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Huyện Hàm Thuận Nam

Bình Thuận, Huyện Hàm Thuận Nam, Xã Thuận Quý

28 m2
1
1
₫ 850 triệu

12/09/2019

Mua bán Căn hộ  tại Huyện Hàm Thuận Nam

Bình Thuận, Huyện Hàm Thuận Nam, Xã Thuận Quý

₫ 990 triệu

12/09/2019

Mua bán Căn hộ  tại Thành phố Phan Thiết

Bình Thuận, Thành phố Phan Thiết, Phường Mũi Né

32 m2
Đông
₫ 1.029 tỷ

12/09/2019