Mua bán Căn hộ tại Tp. Dĩ An, Bình Dương

1 - 15 của 296
Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường Đông Hoà

62 m2
2
1
₫ 2.2 tỷ

08/08/2020

Mua bán Căn hộ  tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường Đông Hoà

51 m2
₫ 1.674 tỷ

08/08/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường Đông Hoà

36 m2
1
1
₫ 1.2 tỷ

08/08/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường Đông Hoà

51 m2
2
2
₫ 1.6 tỷ

08/08/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường Dĩ An

100 m2
3
3
₫ 2.8 tỷ

08/07/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường Đông Hoà

52 m2
Nam
1
1
₫ 1.6 tỷ

08/07/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường Đông Hoà

₫ 1.6 tỷ

08/07/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường Dĩ An

₫ 1 tỷ

08/07/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường Đông Hoà

37 m2
1
1
₫ 1.2 tỷ

08/07/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường Đông Hoà

40 m2
1
1
₫ 1 tỷ

08/07/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường Dĩ An

44 m2
2
1
₫ 1.04 tỷ

08/07/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường Đông Hoà

53 m2
2
2
₫ 1.41 tỷ

08/07/2020