Mua bán Căn hộ tại Tp. Dĩ An, Bình Dương

1 - 15 của 289
Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường Đông Hoà

51 m2
2
2
₫ 1.4 tỷ

08/06/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường Đông Hoà

51 m2
2
2
₫ 510 triệu

08/06/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường Đông Hoà

52 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 1.3 tỷ

08/06/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường Đông Hoà

56 m2
Đông Nam
2
2
₫ 1.5 tỷ

08/06/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường Đông Hoà

51 m2
2
2
₫ 160 triệu

08/06/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường Đông Hoà

38 m2
Đông
2
2
₫ 780 triệu

08/06/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường Đông Hoà

38 m2
Đông
2
2
₫ 780 triệu

08/06/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường Đông Hoà

38 m2
Đông
2
2
₫ 780 triệu

08/06/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường Đông Hoà

38 m2
Đông
2
2
₫ 780 triệu

08/06/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường Tân Bình

48 m2
Tây
2
2
₫ 1.25 tỷ

08/06/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường Bình Thắng

₫ 1.2 tỷ

08/05/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Tp. Dĩ An

Bình Dương, Tp. Dĩ An, Phường Đông Hoà

50 m2
1
1
₫ 1.7 tỷ

08/05/2020