Mua bán căn hộ tại Huyện Thuận An, Bình Dương

1 - 15 của 392
TOP
Bán căn hộ 4 sao Citadines gồm City Tower và Luxury Residence đã hoàn ...

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã Hưng Định

60 m2
Đông Nam
1
1
₫ 1.5 tỷ

02/06/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Thị trấn Lái Thiêu

56 m2
Đông Nam
2
2
₫ 1 tỷ

02/24/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Thị trấn Lái Thiêu

55 m2
Đông Nam
2
2
₫ 1 tỷ

02/24/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Thị trấn Lái Thiêu

55 m2
Đông Nam
2
2
₫ 1 tỷ

02/24/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Thị trấn Lái Thiêu

₫ 1 tỷ

02/24/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Thị trấn Lái Thiêu

44 m2
Đông Nam
2
2
₫ 777 triệu

02/24/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Thị trấn An Thạch

48 m2
Đông
2
2
₫ 777 triệu

02/24/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Thị trấn Lái Thiêu

48 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 777 triệu

02/24/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Thị trấn Lái Thiêu

67 m2
2
2
₫ 1.58 tỷ

02/24/2020

Mua bán Căn hộ  tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Thị trấn Lái Thiêu

1986 m2
Tây Nam
₫ 11 tỷ

02/24/2020

Mua bán Căn hộ -1 phòng ngủ tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Thị trấn Lái Thiêu

1984 m2
Tây Nam
-1
₫ 11 tỷ

02/24/2020

Mua bán Căn hộ  tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Xã An Phú

₫ 2.2 tỷ

02/24/2020

Mua bán Căn hộ  tại Huyện Thuận An

Bình Dương, Huyện Thuận An, Thị trấn Lái Thiêu

1986 m2
₫ 11 tỷ

02/24/2020