Mua bán Căn hộ tại Bắc Ninh

1 - 15 của 45
Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Xã Võ Cường

85 m2
2
2
₫ 2.295 tỷ

07/14/2020

Mua bán Căn hộ  tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Xã Võ Cường

95 m2
₫ 2 tỷ

07/14/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Xã Võ Cường

₫ 1.9 tỷ

07/14/2020

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Huyện Từ Sơn

Bắc Ninh, Huyện Từ Sơn, Xã Phù Chẩn

75 m2
Nam
3
4
₫ 2 tỷ

07/13/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Phường Đại Phúc

65 m2
2
2
₫ 1.8 tỷ

07/12/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Phường Đại Phúc

78 m2
2
2
₫ 2.1 tỷ

07/12/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Xã Võ Cường

66 m2
2
2
₫ 680 triệu

07/10/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Phường Suối Hoa

70 m2
Đông Nam
2
2
₫ 1.45 tỷ

07/10/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Phường Đại Phúc

66 m2
2
2
₫ 1.7 tỷ

07/10/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Phường Vũ Ninh

68 m2
2
2
₫ 1.1 tỷ

07/09/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Phường Đại Phúc

92 m2
1
1
₫ 1.1 tỷ

07/09/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Huyện Yên Phong

Bắc Ninh, Huyện Yên Phong, Thị Trấn Chờ

₫ 1.55 tỷ

07/09/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Phường Đại Phúc

₫ 1.8 tỷ

07/09/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Phường Đại Phúc

₫ 1.44 tỷ

07/09/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Bắc Ninh

Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh, Phường Đại Phúc

68 m2
2
1
₫ 1.6 tỷ

07/09/2020