Mua bán Căn hộ tại Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

1 - 10 của 10
Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang, Phường Ngô Quyền

91 m2
Tây Nam
3
2
₫ 2.3 tỷ

05/22/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang, Phường Hoàng Văn Thụ

₫ 1 tỷ

05/21/2020

Mua bán Căn hộ  tại Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang, Xã Dĩnh Kế

57 m2
₫ 860 triệu

05/19/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang, Xã Dĩnh Kế

57 m2
Đông Nam
2
₫ 860 triệu

05/19/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang, Phường Ngô Quyền

45 m2
Tây Nam
1
1
₫ 900 triệu

05/19/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang, Phường Ngô Quyền

45 m2
Tây Nam
1
1
₫ 1 tỷ

05/11/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang, Phường Ngô Quyền

45 m2
Đông Nam
1
1
₫ 1 tỷ

05/06/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang, Phường Ngô Quyền

45 m2
Đông Nam
1
1
₫ 999 triệu

05/04/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang, Phường Ngô Quyền

67 m2
Đông Nam
2
2
₫ 1.3 tỷ

05/04/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Thành phố Bắc Giang

Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang, Phường Ngô Quyền

145 m2
Đông Nam
2
2
₫ 5 tỷ

05/04/2020