Mua bán căn hộ tại Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

1 - 15 của 327
Mua bán căn hộ 1 phòng ngủ tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 10

44 m2
Đông Nam
1
1
₫ 1.8 tỷ

11/23/2020

Mua bán căn hộ 1 phòng ngủ tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 8

50 m2
1
1
₫ 2.1 tỷ

11/23/2020

Mua bán căn hộ 1 phòng ngủ tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 8

₫ 2.47 tỷ

11/19/2020

Mua bán căn hộ  tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường Thắng Tam

₫ 1.85 tỷ

11/17/2020

Mua bán căn hộ  tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

₫ 15 tỷ

11/13/2020

Mua bán căn hộ 1 phòng ngủ tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 10

₫ 1.9 tỷ

11/12/2020

Mua bán căn hộ 2 phòng ngủ tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 10

91 m2
Đông Nam
2
2
₫ 2.66 tỷ

11/11/2020

Mua bán căn hộ  tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 5

₫ 1.7 tỷ

11/11/2020

Mua bán căn hộ 1 phòng ngủ tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 10

45 m2
1
1
₫ 1.9 tỷ

11/09/2020

Mua bán căn hộ 2 phòng ngủ tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường Thắng Tam

60 m2
2
₫ 1.5 tỷ

11/09/2020

Mua bán căn hộ  tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường Thắng Tam

60 m2
₫ 1.5 tỷ

11/09/2020

Mua bán căn hộ 1 phòng ngủ tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường Thắng Tam

108 m2
1
₫ 2.3 tỷ

11/09/2020

Mua bán căn hộ 2 phòng ngủ tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường Thắng Tam

74 m2
Đông Nam
2
2
₫ 2.8 tỷ

11/09/2020

Mua bán căn hộ 3 phòng ngủ tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường Thắng Tam

94 m2
3
1
₫ 3.4 tỷ

11/09/2020

Mua bán căn hộ 3 phòng ngủ tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường Thắng Tam

94 m2
3
2
₫ 3.4 tỷ

11/09/2020