Mua bán biệt thự tại Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 42
Mua bán Biệt thự 5 phòng ngủ tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

96 m2
Đông Nam
5
4
₫ 11.5 tỷ

11/19/2019

Mua bán Biệt thự 5 phòng ngủ tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Phước

132 m2
Tây Bắc
5
5
₫ 6.35 tỷ

11/19/2019

Mua bán Biệt thự  tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Trường Thọ

68 m2
₫ 6.8 tỷ

11/19/2019

Mua bán Biệt thự 5 phòng ngủ tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

120 m2
5
6
₫ 12 tỷ

11/19/2019

Mua bán Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

120 m2
4
5
₫ 11.5 tỷ

11/19/2019

Mua bán Biệt thự 5 phòng ngủ tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

400 m2
5
₫ 12.5 tỷ

11/19/2019

Mua bán Biệt thự  tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

97 m2
₫ 8.9 tỷ

11/19/2019

Mua bán Biệt thự  tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

97 m2
₫ 8.9 tỷ

11/19/2019

Mua bán Biệt thự  tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

97 m2
₫ 8 tỷ

11/19/2019

Mua bán Biệt thự  tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Phước

64 m2
₫ 1.1 tỷ

11/19/2019

Mua bán Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

60 m2
4
5
₫ 8.9 tỷ

11/18/2019

Mua bán Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

130 m2
4
5
₫ 12 tỷ

11/18/2019

Mua bán Biệt thự 5 phòng ngủ tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

110 m2
Đông Nam
5
5
₫ 3.1 tỷ

11/17/2019

Mua bán Biệt thự 6 phòng ngủ tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

100 m2
6
6
₫ 8.9 tỷ

11/17/2019

Mua bán Biệt thự  tại Quận Thủ Đức

TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức, Phường Hiệp Bình Chánh

270 m2
₫ 8.1 tỷ

11/16/2019