Mua bán Biệt thự tại Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 29
Mua bán Biệt thự  tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thạnh

₫ 12 tỷ

08/03/2020

Mua bán Biệt thự  tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Phú Thạnh

₫ 13 tỷ

08/03/2020

Mua bán Biệt thự 5 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tây Thạnh

₫ 21.5 tỷ

08/03/2020

Mua bán Biệt thự  tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Quý

₫ 36 tỷ

08/02/2020

Mua bán Biệt thự  tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường 11

₫ 22 tỷ

08/02/2020

Mua bán Biệt thự 2 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Sơn Kỳ

98 m2
Đông
2
2
₫ 4.45 tỷ

08/02/2020

Mua bán Biệt thự 2 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Sơn Kỳ

72 m2
2
2
₫ 1.5 tỷ

08/02/2020

Mua bán Biệt thự 5 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Quý

195 m2
5
5
₫ 47 tỷ

08/02/2020

Mua bán Biệt thự 5 phòng ngủ tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Thành

230 m2
5
5
₫ 49 tỷ

08/01/2020

Mua bán Biệt thự  tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Sơn Kỳ

₫ 18 tỷ

08/01/2020

Mua bán Biệt thự  tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Thành

₫ 41 tỷ

08/01/2020

Mua bán Biệt thự  tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Quý

₫ 45 tỷ

08/01/2020

Mua bán Biệt thự  tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Thành

270 m2
₫ 39.5 tỷ

08/01/2020

Mua bán Biệt thự  tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tân Quý

₫ 16.5 tỷ

07/31/2020

Mua bán Biệt thự  tại Quận Tân Phú

TP.Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú, Phường Tây Thạnh

₫ 22 tỷ

07/31/2020