Mua bán Biệt thự tại Quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 38
Mua bán Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, P.Bình Trị Đông

₫ 2.3 tỷ

05/27/2020

Mua bán Biệt thự 5 phòng ngủ tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Hưng Hoà

₫ 2.4 tỷ

05/27/2020

Mua bán Biệt thự 3 phòng ngủ tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông A

94.95 m2
Đông Nam
3
5
₫ 11.8 tỷ

05/27/2020

Mua bán Biệt thự  tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Tân Tạo A

225 m2
₫ 5.85 tỷ

05/26/2020

Mua bán Biệt thự  tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông A

120 m2
₫ 4.8 tỷ

05/26/2020

Mua bán Biệt thự 6 phòng ngủ tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Hưng Hoà B

₫ 6.9 tỷ

05/26/2020

Mua bán Biệt thự  tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông B

₫ 20 tỷ

05/24/2020

Mua bán Biệt thự 7 phòng ngủ tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông B

₫ 64 tỷ

05/24/2020

Mua bán Biệt thự  tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông B

300 m2
Tây
₫ 45 tỷ

05/23/2020

Mua bán Biệt thự  tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông B

300 m2
Tây
₫ 45 tỷ

05/23/2020

Mua bán Biệt thự  tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông B

200 m2
Đông
₫ 24 tỷ

05/22/2020

Mua bán Biệt thự  tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông B

200 m2
Bắc
₫ 15.9 tỷ

05/22/2020

Mua bán Biệt thự  tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông B

195 m2
Bắc
₫ 12.5 tỷ

05/22/2020

Mua bán Biệt thự 1 phòng ngủ tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông B

160 m2
Bắc
1
₫ 13 tỷ

05/22/2020

Mua bán Biệt thự  tại Quận Bình Tân

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông

₫ 1.75 tỷ

05/22/2020