Mua bán biệt thự tại Quận 9, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 98
Mua bán Biệt thự 6 phòng ngủ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

342 m2
Đông Bắc
6
6
₫ 18.5 tỷ

12/09/2019

Mua bán Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

175 m2
Tây Bắc
4
4
₫ 5.2 tỷ

12/09/2019

Mua bán Biệt thự 3 phòng ngủ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long B

270 m2
3
3
₫ 3.5 tỷ

12/09/2019

Mua bán Biệt thự 3 phòng ngủ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Tăng Nhơn Phú B

132 m2
Đông Bắc
3
4
₫ 7.5 tỷ

12/09/2019

Mua bán Biệt thự  tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Hiệp Phú

283 m2
₫ 12 tỷ

12/09/2019

Mua bán Biệt thự 3 phòng ngủ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

162.5 m2
Tây Bắc
3
2
₫ 11.5 tỷ

12/09/2019

Mua bán Biệt thự 3 phòng ngủ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Long Phước

1000 m2
Đông Nam
3
4
₫ 23 tỷ

12/09/2019

Mua bán Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long

1000 m2
Đông
4
3
₫ 25 tỷ

12/08/2019

Mua bán Biệt thự 20 phòng ngủ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Tăng Nhơn Phú A

152 m2
20
20
₫ 8 tỷ

12/07/2019

Mua bán Biệt thự  tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

200 m2
₫ 10 tỷ

12/07/2019

Mua bán Biệt thự  tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long B

₫ 10.3 tỷ

12/07/2019

Mua bán Biệt thự  tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

97.5 m2
Nam
2
₫ 7.4 tỷ

12/06/2019

Mua bán Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phú Hữu

175 m2
4
4
₫ 5.2 tỷ

12/06/2019

Mua bán Biệt thự  tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Phước Long B

₫ 33.5 tỷ

12/06/2019

Mua bán Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận 9

TP.Hồ Chí Minh, Quận 9, Phường Long Phước

₫ 25 tỷ

12/05/2019