Mua bán biệt thự tại Quận 12, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 37
Mua bán biệt thự 9 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Lộc

121 m2
9
9
₫ 11 tỷ

09/28/2020

Mua bán biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Xuân

68 m2
4
5
₫ 3.75 tỷ

09/28/2020

Mua bán biệt thự  tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Hiệp Thành

₫ 7.2 tỷ

09/23/2020

Mua bán biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Xuân

288 m2
Nam
4
4
₫ 16 tỷ

09/23/2020

Mua bán biệt thự 3 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Lộc

60 m2
Tây Bắc
3
4
₫ 3.5 tỷ

09/23/2020

Mua bán biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Xuân

180 m2
Đông Nam
4
5
₫ 5 tỷ

09/23/2020

Mua bán biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Xuân

180 m2
Đông Bắc
4
5
₫ 5 tỷ

09/23/2020

Mua bán biệt thự 3 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Lộc

60 m2
Đông Bắc
3
3
₫ 3.5 tỷ

09/23/2020

Mua bán biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Lộc

86 m2
Đông Nam
4
5
₫ 3.7 tỷ

09/23/2020

Mua bán biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thới An

₫ 11 tỷ

09/22/2020

Mua bán biệt thự 5 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Ðông Hưng Thuận

₫ 22.7 tỷ

09/22/2020

Mua bán biệt thự  tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường An Phú Ðông

₫ 26.5 tỷ

09/21/2020

Mua bán biệt thự 2 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Thạnh Xuân

60 m2
2
2
₫ 1.28 tỷ

09/20/2020

Mua bán biệt thự  tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Ðông Hưng Thuận

₫ 2.2 tỷ

09/20/2020

Mua bán biệt thự 5 phòng ngủ tại Quận 12

TP.Hồ Chí Minh, Quận 12, Phường Ðông Hưng Thuận

₫ 9.7 tỷ

09/20/2020