Mua bán biệt thự tại Quận Ba Đình, TP.Hà Nội

1 - 15 của 22
Mua bán Biệt thự  tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Ngọc Hà

188 m2
Tây Bắc
₫ 18 tỷ

02/21/2020

Mua bán Biệt thự  tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Giảng Võ

₫ 5 tỷ

02/21/2020

Mua bán Biệt thự 6 phòng ngủ tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Đội Cấn

₫ 7.85 tỷ

02/20/2020

Mua bán Biệt thự  tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Kim Mã

70 m2
₫ 14.5 tỷ

02/20/2020

Mua bán Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Đội Cấn

₫ 9 tỷ

02/18/2020

Mua bán Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Điện Biên

₫ 8.4 tỷ

02/18/2020

Mua bán Biệt thự  tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Cống Vị

245 m2
₫ 19.8 tỷ

02/17/2020

Mua bán Biệt thự  tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Đội Cấn

₫ 9.9 tỷ

02/16/2020

Mua bán Biệt thự  tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Kim Mã

40 m2
₫ 3.7 tỷ

02/15/2020

Mua bán Biệt thự  tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Kim Mã

40 m2
₫ 3.7 tỷ

02/15/2020

Mua bán Biệt thự  tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Điện Biên

55 m2
Đông
₫ 6.8 tỷ

02/14/2020

Mua bán Biệt thự 4 phòng ngủ tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Ngọc Hà

189 m2
4
₫ 18 tỷ

02/13/2020

Mua bán Biệt thự 6 phòng ngủ tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Cống Vị

76 m2
Tây
6
4
₫ 10.5 tỷ

02/13/2020

Mua bán Biệt thự  tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Liễu Giai

115 m2
₫ 23.5 tỷ

02/11/2020

Mua bán Biệt thự  tại Quận Ba Đình

TP.Hà Nội, Quận Ba Đình, Phường Liễu Giai

105 m2
₫ 27 tỷ

02/11/2020