Mua bán biệt thự tại Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

1 - 13 của 13
Mua bán Biệt thự tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

300 m2
₫ 7 tỷ

12/10/2019

Mua bán Biệt thự tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

₫ 2.4 tỷ

12/10/2019

Mua bán Biệt thự tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hùng Thắng

₫ 10 tỷ

12/09/2019

Mua bán Biệt thự tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hùng Thắng

150 m2
₫ 6 tỷ

12/09/2019

Mua bán Biệt thự tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

70 m2
₫ 2.4 tỷ

12/07/2019

Mua bán Biệt thự tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

₫ 8.1 tỷ

12/06/2019

Mua bán Biệt thự tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hùng Thắng

88 m2
₫ 7 tỷ

12/06/2019

Mua bán Biệt thự 16 phòng ngủ tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

468 m2
16
₫ 6.8 tỷ

12/05/2019

Mua bán Biệt thự tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

₫ 8 tỷ

12/04/2019

Mua bán Biệt thự tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

₫ 8.3 tỷ

11/30/2019

Mua bán Biệt thự tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

₫ 2.4 tỷ

11/28/2019

Mua bán Biệt thự tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

₫ 8 tỷ

11/26/2019

Mua bán Biệt thự tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hùng Thắng

2336 m2
₫ 3.95 tỷ

09/27/2017