Mua bán Biệt thự tại Tp. Hạ Long, Quảng Ninh

1 - 15 của 22
Mua bán Biệt thự 8 phòng ngủ tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

75 m2
8
8
₫ 6 tỷ

08/05/2020

Mua bán Biệt thự  tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

₫ 12 tỷ

08/04/2020

Mua bán Biệt thự 5 phòng ngủ tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

150 m2
Đông Nam
5
3
₫ 12.5 tỷ

08/03/2020

Mua bán Biệt thự  tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

150 m2
Đông Nam
₫ 12 tỷ

08/03/2020

Mua bán Biệt thự  tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hồng Hải

437 m2
₫ 31.5 tỷ

07/31/2020

Mua bán Biệt thự  tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hồng Hải

₫ 28.5 tỷ

07/29/2020

Mua bán Biệt thự  tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

180 m2
₫ 18 tỷ

07/28/2020

Mua bán Biệt thự  tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Tuần Châu

₫ 17.5 tỷ

07/27/2020

Mua bán Biệt thự 3 phòng ngủ tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hùng Thắng

₫ 22 tỷ

07/26/2020

Mua bán Biệt thự  tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

₫ 16 tỷ

07/26/2020

Mua bán Biệt thự  tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hùng Thắng

₫ 14 tỷ

07/25/2020

Mua bán Biệt thự 3 phòng ngủ tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Giếng Đáy

400 m2
3
4
₫ 35 tỷ

07/24/2020

Mua bán Biệt thự 3 phòng ngủ tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hùng Thắng

₫ 35 tỷ

07/24/2020

Mua bán Biệt thự 3 phòng ngủ tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hùng Thắng

₫ 17 tỷ

07/24/2020

Mua bán Biệt thự  tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hồng Gai

₫ 15 tỷ

07/24/2020