Mua bán biệt thự tại Quảng Ninh

1 - 15 của 18
Mua bán Biệt thự 4 phòng ngủ tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

280 m2
Đông Nam
4
5
₫ 30 tỷ

12/13/2019

Mua bán Biệt thự tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hùng Thắng

100 m2
₫ 6.8 tỷ

12/11/2019

Mua bán Biệt thự tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

₫ 2.4 tỷ

12/11/2019

Mua bán Biệt thự tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

₫ 2.4 tỷ

12/11/2019

Mua bán Biệt thự tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

300 m2
₫ 7 tỷ

12/10/2019

Mua bán Biệt thự tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

₫ 2.4 tỷ

12/10/2019

Mua bán Biệt thự tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hùng Thắng

₫ 10 tỷ

12/09/2019

Mua bán Biệt thự tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hùng Thắng

150 m2
₫ 6 tỷ

12/09/2019

Mua bán Biệt thự tại Tp. Uông Bí

Quảng Ninh, Tp. Uông Bí, Phường Yên Thanh

99 m2
Đông Nam
₫ 1.2 tỷ

12/09/2019

Mua bán Biệt thự tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

70 m2
₫ 2.4 tỷ

12/07/2019

Mua bán Biệt thự tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

₫ 8.1 tỷ

12/06/2019

Mua bán Biệt thự tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Phường Hùng Thắng

88 m2
₫ 7 tỷ

12/06/2019

Mua bán Biệt thự 16 phòng ngủ tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

468 m2
16
₫ 6.8 tỷ

12/05/2019

Mua bán Biệt thự tại Tp. Hạ Long

Quảng Ninh, Tp. Hạ Long, Bãi Cháy

₫ 8 tỷ

12/04/2019

Mua bán Biệt thự 3 phòng ngủ tại Tp. Uông Bí

Quảng Ninh, Tp. Uông Bí, Phường Yên Thanh

132 m2
Tây Bắc
3
3
₫ 3.8 tỷ

12/04/2019