Mua bán biệt thự tại Hội An, Quảng Nam

1 - 13 của 13
Mua bán Biệt thự 2 phòng ngủ tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Phường Cẩm Châu

300 m2
Đông Nam
2
2
₫ 15 tỷ

11/19/2019

Mua bán Biệt thự 2 phòng ngủ tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Phường Cẩm Châu

300 m2
Đông Nam
2
2
₫ 15 tỷ

11/19/2019

Mua bán Biệt thự 3 phòng ngủ tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Phường Cẩm Châu

300 m2
Đông Nam
3
3
₫ 12 tỷ

11/19/2019

Mua bán Biệt thự 3 phòng ngủ tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Phường Cẩm An

314 m2
3
2
₫ 19.078 tỷ

11/12/2019

Mua bán Biệt thự 3 phòng ngủ tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Phường Cẩm An

300 m2
3
₫ 19 tỷ

11/12/2019

Mua bán Biệt thự 3 phòng ngủ tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Phường Cẩm An

295 m2
3
2
₫ 18 tỷ

11/12/2019

Mua bán Biệt thự  tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Phường Thanh Hà

1178 m2
₫ 48 tỷ

11/11/2019

Mua bán Biệt thự  tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Phường Cẩm Châu

10000 m2
Đông Nam
₫ 450 tỷ

11/10/2019

Mua bán Biệt thự 23 phòng ngủ tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Phường Tân An

518 m2
Tây Nam
23
23
₫ 35 tỷ

11/10/2019

Mua bán Biệt thự 2 phòng ngủ tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Phường Cẩm Châu

300 m2
Đông Nam
2
2
₫ 12 tỷ

11/04/2019

Mua bán Biệt thự 2 phòng ngủ tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Phường Cẩm Châu

320 m2
Đông Nam
2
2
₫ 12 tỷ

11/04/2019

Mua bán Biệt thự 14 phòng ngủ tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Phường Minh An

360 m2
Bắc
14
14
₫ 15.5 tỷ

06/14/2017

Mua bán Biệt thự 5 phòng ngủ tại Hội An

Quảng Nam, Hội An, Phường Cẩm An

820 m2
Đông
5
5

07/27/2016