Mua bán biệt thự tại Phú Yên

1 - 13 của 13
Mua bán biệt thự  tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường Phú Lâm

200 m2
₫ 10 tỷ

09/19/2020

Mua bán biệt thự  tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường 7

216 m2
₫ 21 tỷ

09/19/2020

Mua bán biệt thự  tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường Phú Lâm

200 m2
₫ 9.7 tỷ

08/29/2020

Mua bán biệt thự 4 phòng ngủ tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường Phú Lâm

200 m2
Đông Nam
4
4
₫ 9 tỷ

08/27/2020

Mua bán biệt thự  tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường Phú Lâm

200 m2
₫ 9 tỷ

09/01/2020

Mua bán biệt thự  tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường Phú Lâm

200 m2
₫ 9 tỷ

08/31/2020

Mua bán biệt thự  tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường Phú Lâm

200 m2
₫ 9.7 tỷ

08/31/2020

Mua bán biệt thự  tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường Phú Lâm

200 m2
₫ 9.7 tỷ

08/29/2020

Mua bán biệt thự  tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường Phú Lâm

200 m2
Đông Nam
₫ 9.7 tỷ

08/29/2020

Mua bán biệt thự  tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường Phú Lâm

200 m2
₫ 9.7 tỷ

08/28/2020

Mua bán biệt thự  tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Phường Phú Lâm

200 m2
₫ 9.7 tỷ

08/28/2020

Mua bán biệt thự 3 phòng ngủ tại Thành phố Tuy Hòa

Phú Yên, Thành phố Tuy Hòa, Xã Bình Kiến

400 m2
Đông Nam
3
2
₫ 3.5 tỷ

10/13/2018