Mua bán biệt thự tại Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu

1 - 15 của 881
Mua bán Biệt thự  tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 8

160 m2
₫ 15 tỷ

02/21/2020

Mua bán Biệt thự 5 phòng ngủ tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

210 m2
Đông Bắc
5
₫ 12.5 tỷ

02/21/2020

Mua bán Biệt thự 3 phòng ngủ tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 10

125 m2
Tây Bắc
3
₫ 6.7 tỷ

02/21/2020

Mua bán Biệt thự 4 phòng ngủ tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 8

137.4 m2
Đông Bắc
4
₫ 14.5 tỷ

02/21/2020

Mua bán Biệt thự  tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

200 m2
Tây Bắc
₫ 13 tỷ

02/21/2020

Mua bán Biệt thự 4 phòng ngủ tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 10

450 m2
4
4
₫ 25 tỷ

02/21/2020

Mua bán Biệt thự  tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 8

₫ 22 tỷ

02/21/2020

Mua bán Biệt thự  tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

₫ 12.2 tỷ

02/21/2020

Mua bán Biệt thự 3 phòng ngủ tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 8

139 m2
3
₫ 10.3 tỷ

02/21/2020

Mua bán Biệt thự 4 phòng ngủ tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 7

231 m2
Tây Bắc
4
5
₫ 17 tỷ

02/21/2020

Mua bán Biệt thự 5 phòng ngủ tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 6

230 m2
Tây Nam
5
6
₫ 15 tỷ

02/21/2020

Mua bán Biệt thự  tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 5

₫ 32.6 tỷ

02/20/2020

Mua bán Biệt thự  tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 3

₫ 16.5 tỷ

02/20/2020

Mua bán Biệt thự  tại Tp. Vũng Tàu

Bà Rịa Vũng Tàu, Tp. Vũng Tàu, Phường 2

₫ 12.2 tỷ

02/20/2020