Mua bán biệt thự tại Huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

1 - 15 của 19
Mua bán Biệt thự 3 phòng ngủ tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Phước Thuận

688 m2
Đông Nam
3
4
₫ 24 tỷ

02/24/2020

Mua bán Biệt thự 3 phòng ngủ tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Phước Thuận

10000 m2
Đông Nam
3
5
₫ 8 tỷ

02/24/2020

Mua bán Biệt thự 4 phòng ngủ tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Phước Thuận

1000 m2
4
4
₫ 8 tỷ

02/24/2020

Mua bán Biệt thự 3 phòng ngủ tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Bình Châu

352 m2
3
4
₫ 8.7 tỷ

02/22/2020

Mua bán Biệt thự 3 phòng ngủ tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Bình Châu

252 m2
Đông
3
3
₫ 8.6 tỷ

02/22/2020

Mua bán Biệt thự 3 phòng ngủ tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Bình Châu

252 m2
Nam
3
4
₫ 8.6 tỷ

02/22/2020

Mua bán Biệt thự 3 phòng ngủ tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Phước Thuận

530 m2
Bắc
3
2
₫ 23 tỷ

02/18/2020

Mua bán Biệt thự  tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Phước Thuận

606 m2
Đông Bắc
₫ 2 tỷ

02/18/2020

Mua bán Biệt thự 2 phòng ngủ tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Phước Thuận

606 m2
Đông Bắc
2
2
₫ 2 tỷ

02/18/2020

Mua bán Biệt thự 3 phòng ngủ tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Bình Châu

252 m2
Nam
3
4
₫ 8.6 tỷ

02/14/2020

Mua bán Biệt thự  tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Phước Thuận

546 m2
₫ 8.45 tỷ

02/14/2020

Mua bán Biệt thự 2 phòng ngủ tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Phước Thuận

439 m2
2
2
₫ 8.4 tỷ

02/14/2020

Mua bán Biệt thự 2 phòng ngủ tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Phước Tân

439 m2
2
2
₫ 8.45 tỷ

02/13/2020

Mua bán Biệt thự 4 phòng ngủ tại Huyện Xuyên Mộc

Bà Rịa Vũng Tàu, Huyện Xuyên Mộc, Xã Bình Châu

300 m2
4
4
₫ 5.185 tỷ

02/12/2020