Mua bán Bất động sản tại Trà Vinh

1 - 15 của 20
Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Trà Vinh

Trà Vinh, Trà Vinh, Phường 7

288 m2
4
4
₫ 3.359 tỷ

05/18/2020

Mua bán Đất thổ cư 333 m2 tại Trà Vinh

Trà Vinh, Trà Vinh, Phường 4

333 m2
₫ 1.35 tỷ

05/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 247 m2 tại Trà Vinh

Trà Vinh, Trà Vinh, Phường 4

247 m2
₫ 1.02 tỷ

05/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 333.2 m2 tại Trà Vinh

Trà Vinh, Trà Vinh, Phường 4

333.2 m2
₫ 1.35 tỷ

05/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 247 m2 tại Trà Vinh

Trà Vinh, Trà Vinh, Phường 4

247 m2
₫ 1.02 tỷ

05/13/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Trà Vinh

Trà Vinh, Trà Vinh, Phường 7

77 m2
2
2
₫ 660 triệu

05/13/2020

Mua bán Đất thổ cư 136 m2 tại Huyện Trà Cú

Trà Vinh, Huyện Trà Cú, Xã Đại An

136 m2
₫ 300 triệu

05/11/2020

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Trà Vinh

Trà Vinh, Trà Vinh, Phường 6

₫ 2 tỷ

05/08/2020

Mua bán Đất thổ cư 107 m2 tại Trà Vinh

Trà Vinh, Trà Vinh, Phường 1

107 m2
₫ 520 triệu

05/08/2020

Mua bán Đất thổ cư 107 m2 tại Trà Vinh

Trà Vinh, Trà Vinh, Phường 1

₫ 510 triệu

05/08/2020

Mua bán Đất thổ cư 107 m2 tại Trà Vinh

Trà Vinh, Trà Vinh, Phường 1

107 m2
₫ 510 triệu

05/08/2020

Mua bán Đất nông nghiệp 241 m2 tại Trà Vinh

Trà Vinh, Trà Vinh, Xã Long Đức

241 m2
Đông Nam
₫ 750 triệu

02/12/2018

Mua bán Nhà phố  tại Trà Vinh

Trà Vinh, Trà Vinh, Phường 7

45 m2
₫ 250 triệu

11/30/2017

Mua bán Đất nền 480 m2 tại Trà Vinh

Trà Vinh, Trà Vinh, Phường 1

480 m2
Đông
₫ 2 tỷ

06/22/2017

Mua bán Đất thổ cư 140 m2 tại Trà Vinh

Trà Vinh, Trà Vinh, Phường 6

140 m2
₫ 260 triệu

04/04/2017