Mua bán bất động sản tại Phường 04, Quận Phú Nhuận

1 - 15 của 275
Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 04

₫ 5 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 04

38 m2
3
₫ 5.06 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 04

38 m2
₫ 4.85 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 04

31 m2
₫ 5.8 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà riêng 7 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 04

178 m2
7
5
₫ 5.9 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 04

₫ 4.75 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 04

52 m2
Đông Nam
0
0
₫ 1.28 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 04

65.8 m2
Tây Nam
3
3
₫ 12.5 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 04

₫ 3.9 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 04

₫ 7 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 04

45 m2
₫ 5.2 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 04

64 m2
5
₫ 7.4 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 04

36 m2
₫ 5.05 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 04

57 m2
Đông Bắc
3
3
₫ 6.5 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận Phú Nhuận

TP.Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận, Phường 04

₫ 6.3 tỷ

12/06/2019