Mua bán Bất động sản tại Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

31 - 45 của 5386
Mua bán Nhà  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 11

242 m2
₫ 14.9 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 24

59 m2
₫ 7.5 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 07

139 m2
₫ 14.5 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 13

415 m2
₫ 31 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 11

₫ 14.3 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà 2 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 12

70 m2
2
1
₫ 1.7 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà riêng 6 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 13

₫ 5 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 13

123 m2
₫ 10 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà 1 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 26

52 m2
1
1
₫ 1.58 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà phố 2 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 11

62 m2
2
2
₫ 5.9 tỷ

05/27/2020

Mua bán Đất thổ cư 60 m2 tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 19

60 m2
₫ 2.5 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 12

₫ 6.5 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà phố  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 11

385 m2
₫ 60 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà riêng 2 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

43 m2
2
₫ 1.7 tỷ

05/27/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

72 m2
₫ 800 triệu

05/27/2020