Mua bán bất động sản tại Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 2415
TOP
Mua bán Nhà riêng  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 25

50 m2
₫ 6.1 tỷ

01/25/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 07

77 m2
₫ 7.9 tỷ

01/25/2020

Mua bán Nhà riêng 4 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 24

60 m2
4
5
₫ 5.7 tỷ

01/25/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 05

₫ 5.67 tỷ

01/25/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 02

₫ 5.5 tỷ

01/25/2020

Mua bán Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 01

60 m2
5
5
₫ 5.7 tỷ

01/25/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 02

₫ 5.7 tỷ

01/25/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận Bình Thạnh

TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh, Phường 02

₫ 5.7 tỷ

01/25/2020