Mua bán bất động sản tại Quận 8, TP.Hồ Chí Minh

31 - 45 của 1167
Mua bán Nhà 5 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 04

53 m2
Đông Nam
5
5
₫ 6.2 tỷ

02/22/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 16

₫ 1.6 tỷ

02/22/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 16

51 m2
1
1
₫ 1.6 tỷ

02/22/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 16

52 m2
1
₫ 1.62 tỷ

02/22/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 16

65 m2
2
₫ 1.8 tỷ

02/22/2020

Mua bán Đất nền 100 m2 tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 07

100 m2
Tây Nam
₫ 2.9 tỷ

02/22/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 06

51 m2
1
1
₫ 1.7 tỷ

02/22/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

₫ 1.5 tỷ

02/22/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

₫ 3.5 tỷ

02/22/2020

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

78 m2
2
2
₫ 3.5 tỷ

02/22/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

78 m2
1
1
₫ 1.5 tỷ

02/22/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

₫ 1.4 tỷ

02/22/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

₫ 1.5 tỷ

02/22/2020

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 05

₫ 1.5 tỷ

02/22/2020

Mua bán Nhà riêng  tại Quận 8

TP.Hồ Chí Minh, Quận 8, Phường 08

₫ 15 tỷ

02/22/2020