Mua bán bất động sản tại Quận 6, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 1248
Nhà phố mặt tiền Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6

550 m2
Savills Vietnam
₫ 71 tỷ

07/31/2020

Mua bán đất nền 80 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 01

80 m2
₫ 1.8 tỷ

09/27/2020

Mua bán đất nền 80 m2 tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 03

80 m2
₫ 1.6 tỷ

09/27/2020

Mua bán nhà 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 12

44 m2
2
2
₫ 2.1 tỷ

09/27/2020

Mua bán nhà 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 08

45 m2
2
2
₫ 1.69 tỷ

09/27/2020

Mua bán nhà 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 08

₫ 1.95 tỷ

09/27/2020

Mua bán nhà 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 10

₫ 1.83 tỷ

09/27/2020

Mua bán nhà 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 02

44 m2
2
2
₫ 1.78 tỷ

09/27/2020

Mua bán nhà 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 11

50 m2
2
2
₫ 1.85 tỷ

09/27/2020

Mua bán nhà 3 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 08

44 m2
3
2
₫ 1.6 tỷ

09/27/2020

Mua bán nhà 2 phòng ngủ tại Quận 6

TP.Hồ Chí Minh, Quận 6, Phường 13

₫ 1.27 tỷ

09/27/2020