Mua bán căn hộ tại Việt Nam

1 - 15 của 72
Mua bán Nhà riêng 6 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 15

30 m2
6
₫ 5.5 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà riêng 7 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 15

84 m2
7
8
₫ 24.5 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 15

52 m2
₫ 17.2 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 15

67 m2
₫ 19.5 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 15

₫ 17 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 15

₫ 15.9 tỷ

11/20/2019

Mua bán Nhà phố 9 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 15

58 m2
9
9
₫ 18.7 tỷ

11/19/2019

Mua bán Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 15

66.3 m2
5
5
₫ 16 tỷ

11/19/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 15

₫ 23.8 tỷ

11/18/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 15

₫ 20 tỷ

11/18/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 15

59 m2
₫ 22.6 tỷ

11/18/2019

Mua bán Nhà phố  tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 15

80 m2
₫ 21.5 tỷ

11/18/2019

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 15

74 m2
5
5
₫ 15.5 tỷ

11/18/2019

Mua bán Nhà phố 5 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 15

24 m2
5
5
₫ 5.5 tỷ

11/18/2019

Mua bán Nhà phố 7 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 15

60 m2
7
7
₫ 21.4 tỷ

11/18/2019