Mua bán nhà tại TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 37
Mua bán Nhà riêng tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 13

₫ 24.3 tỷ

12/09/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 13

110 m2
4
3
₫ 14.8 tỷ

12/08/2019

Mua bán Nhà phố 4 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 13

2002 m2
4
3
₫ 8.45 tỷ

12/08/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 13

122 m2
₫ 26.5 tỷ

12/07/2019

Mua bán Nhà riêng tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 13

₫ 13.8 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà riêng tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 13

36 m2
₫ 6 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 13

₫ 26.5 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 13

63 m2
₫ 20 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà phố 3 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 13

72 m2
3
3
₫ 16.5 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà riêng tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 13

69.7 m2
₫ 57 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 13

80 m2
₫ 18.6 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 13

74 m2
₫ 8.3 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà riêng tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 13

₫ 30 tỷ

12/04/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 13

97 m2
₫ 18 tỷ

12/04/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 13

85 m2
₫ 26 tỷ

12/04/2019