Mua bán bất động sản tại Phường 12, Quận 5

1 - 15 của 188
Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 12

69.6 m2
₫ 11.2 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 12

₫ 11.2 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 12

₫ 27.5 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 12

49 m2
₫ 8.7 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà riêng tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 12

₫ 11.5 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 12

₫ 17.2 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 12

₫ 17.2 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 12

37 m2
₫ 4.6 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 12

66 m2
₫ 11.8 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 12

54 m2
₫ 13.5 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 12

120 m2
₫ 15 tỷ

12/05/2019

Mua bán Biệt thự tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 12

₫ 28 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 12

50 m2
₫ 14 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 12

72 m2
₫ 11.5 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà riêng 5 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 12

₫ 6.9 tỷ

12/05/2019