Mua bán bất động sản tại Phường 10, Quận 5

1 - 15 của 318
Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 10

64 m2
₫ 20 tỷ

11/16/2019

Mua bán Nhà riêng 3 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 10

73 m2
3
₫ 21 tỷ

11/16/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 10

86 m2
₫ 17 tỷ

11/16/2019

Mua bán Đất nền 130 m2 tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 10

130 m2
Tây Nam
₫ 900 triệu

11/16/2019

Mua bán Nhà riêng tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 10

64.5 m2
₫ 20.5 tỷ

11/16/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 10

56 m2
₫ 8.6 tỷ

11/16/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 10

39 m2
₫ 14.5 tỷ

11/16/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 10

₫ 8.6 tỷ

11/16/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 10

62 m2
₫ 13.5 tỷ

11/16/2019

Mua bán Nhà riêng tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 10

₫ 7.8 tỷ

11/16/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 10

41 m2
₫ 12 tỷ

11/16/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 10

130 m2
₫ 24 tỷ

11/16/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 10

₫ 10.6 tỷ

11/16/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 10

90 m2
₫ 17.5 tỷ

11/16/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 10

106 m2
₫ 15 tỷ

11/16/2019