Mua bán bất động sản tại Phường 07, Quận 5

1 - 15 của 1136
Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 07

120 m2
₫ 32 tỷ

11/13/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 07

80 m2
₫ 34 tỷ

11/13/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 07

150 m2
₫ 37 tỷ

11/13/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 07

48 m2
₫ 14 tỷ

11/13/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 07

232 m2
₫ 50 tỷ

11/13/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 07

135 m2
₫ 32 tỷ

11/13/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 07

90 m2
₫ 32 tỷ

11/13/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 07

96 m2
₫ 23 tỷ

11/13/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 07

200 m2
₫ 35 tỷ

11/13/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 07

70 m2
₫ 27 tỷ

11/13/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 07

60 m2
₫ 27 tỷ

11/13/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 07

80 m2
₫ 20 tỷ

11/13/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 07

88 m2
₫ 19 tỷ

11/13/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 07

130 m2
₫ 30 tỷ

11/13/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 07

72 m2
₫ 24 tỷ

11/13/2019