Mua bán bất động sản tại Phường 06, Quận 5

1 - 15 của 823
Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 06

₫ 18 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 06

96 m2
₫ 25 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 06

168 m2
₫ 98 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 06

₫ 14.5 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà riêng tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 06

₫ 18.3 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà riêng tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 06

86 m2
₫ 13.5 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 06

85.5 m2
₫ 19.3 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 06

84 m2
₫ 20 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 06

68 m2
₫ 11 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 06

100 m2
₫ 22 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 06

73 m2
₫ 22 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 06

₫ 10.5 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 06

47 m2
₫ 8.7 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 06

47 m2
₫ 11.5 tỷ

11/12/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 06

105 m2
₫ 13 tỷ

11/12/2019