Mua bán bất động sản tại Phường 05, Quận 5

1 - 15 của 926
Mua bán Nhà riêng tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 05

₫ 7.2 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 05

₫ 39.5 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 05

₫ 24.5 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 05

₫ 21.3 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 05

30 m2
₫ 5.3 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà riêng 6 phòng ngủ tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 05

76 m2
6
₫ 32 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà riêng tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 05

65 m2
₫ 1.48 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 05

72 m2
₫ 18.8 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 05

68 m2
₫ 18.5 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 05

72 m2
₫ 19 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 05

90 m2
₫ 15.8 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 05

90 m2
₫ 15.8 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 05

84 m2
₫ 13.5 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 05

56 m2
₫ 15.5 tỷ

12/05/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 05

31 m2
₫ 6.6 tỷ

12/05/2019