Mua bán bất động sản tại Phường 04, Quận 5

1 - 15 của 901
Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

₫ 18 tỷ

12/13/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

58 m2
₫ 15 tỷ

12/13/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

49 m2
₫ 9.3 tỷ

12/13/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

96 m2
₫ 23.5 tỷ

12/13/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

41 m2
₫ 18 tỷ

12/13/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

86 m2
₫ 38.5 tỷ

12/13/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

96 m2
₫ 9 tỷ

12/13/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

84 m2
₫ 16.5 tỷ

12/13/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

96 m2
₫ 14 tỷ

12/13/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

76 m2
₫ 20 tỷ

12/13/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

67 m2
₫ 11.3 tỷ

12/13/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

68 m2
₫ 12.3 tỷ

12/13/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

46 m2
₫ 9.3 tỷ

12/13/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

167 m2
₫ 21.7 tỷ

12/13/2019