Mua bán bất động sản tại Phường 03, Quận 5

1 - 15 của 423
Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 03

65 m2
₫ 18 tỷ

01/22/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 03

112 m2
₫ 62 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 03

₫ 37.2 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 03

₫ 45 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 03

₫ 12.5 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 03

₫ 27 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 03

₫ 28.5 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 03

₫ 55 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 03

66.5 m2
₫ 36 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 03

₫ 28 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 03

220 m2
₫ 130 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 03

58 m2
₫ 27.9 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 03

72 m2
₫ 38 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 03

69 m2
₫ 12.2 tỷ

01/20/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 03

200 m2
₫ 129 tỷ

01/20/2020