Mua bán bất động sản tại Phường 02, Quận 5

1 - 15 của 1101
Bán nhà Phường 2 - Quận 5 Đường Lê Hồng Phong

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 02

75 m2
4
3
₫ 6.2 tỷ

11/07/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 02

37 m2
₫ 12.5 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 02

30 m2
₫ 5.9 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 02

60 m2
₫ 32.5 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 02

100 m2
₫ 24 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 02

118.8 m2
₫ 32 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 02

72 m2
₫ 22 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 02

76 m2
₫ 21.5 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 02

₫ 15.8 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 02

57 m2
₫ 10.8 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 02

80 m2
₫ 22 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 02

315 m2
₫ 63 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 02

₫ 75 tỷ

12/06/2019

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 02

44 m2
₫ 18.9 tỷ

12/06/2019