Mua bán bất động sản tại Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 10179
Bán nhà Phường 2 - Quận 5 Đường Lê Hồng Phong

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 02

75 m2
4
3
₫ 6.2 tỷ

11/7/2019

Mua bán Đất thổ cư 2600 m2 tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 09

2600 m2
₫ 125 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà riêng tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 02

64 m2
₫ 10.5 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà riêng tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 07

₫ 7.8 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà riêng tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

50 m2
₫ 9.5 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà riêng tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 05

63 m2
₫ 12.5 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà riêng tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 05

64 m2
₫ 12.3 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà riêng tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 06

68 m2
₫ 8.5 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà riêng tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 02

65 m2
₫ 10.5 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà riêng tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 06

₫ 7.8 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà riêng tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 05

₫ 8.8 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà riêng tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 02

67 m2
₫ 10.5 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà riêng tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 02

55 m2
₫ 10.5 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà riêng tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 03

102 m2
₫ 14.5 tỷ

11/14/2019

Mua bán Nhà riêng tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 02

63 m2
₫ 10.3 tỷ

11/14/2019