Mua bán Bất động sản tại Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 13135
Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 05

88 m2
₫ 19.8 tỷ

05/28/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

101 m2
₫ 14 tỷ

05/28/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 02

66 m2
₫ 22 tỷ

05/28/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

80 m2
₫ 7.6 tỷ

05/28/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 02

60 m2
₫ 18 tỷ

05/28/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

48 m2
₫ 9 tỷ

05/28/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 02

40 m2
₫ 7 tỷ

05/28/2020

Mua bán Nhà riêng tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 04

₫ 6.35 tỷ

05/28/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

101 m2
₫ 15 tỷ

05/28/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 05

₫ 7.4 tỷ

05/28/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

55 m2
₫ 8.7 tỷ

05/28/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 08

₫ 22.5 tỷ

05/28/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

73 m2
₫ 10 tỷ

05/28/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

96 m2
₫ 8.9 tỷ

05/28/2020

Mua bán Nhà phố tại Quận 5

TP.Hồ Chí Minh, Quận 5, Phường 01

91 m2
₫ 18 tỷ

05/28/2020