Chức năng tìm kiếm thông minh gợi ý bất động sản phù hợp cho từng cá nhân Đăng ký miễn phí

Mua bán bất động sản tại Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

1 - 15 của 12446
Bộ lọc

Phường 08, Quận 5

₫ 10.3 tỷ

27/11/2020

Phường 11, Quận 5

₫ 11.5 tỷ

27/11/2020

Phường 03, Quận 5

₫ 19 tỷ

27/11/2020

978 Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Phường 07, Quận 5

312 m2
5
5
₫ 105 tỷ

26/11/2020

Phường 04, Quận 5

60 m2
₫ 27.9 tỷ

26/11/2020

Phường 01, Quận 5

42 m2
₫ 8.8 tỷ

26/11/2020

Phường 04, Quận 5

50 m2
₫ 9.5 tỷ

26/11/2020

Phường 04, Quận 5

48 m2
₫ 7.4 tỷ

26/11/2020

Phường 02, Quận 5

80 m2
₫ 13.3 tỷ

26/11/2020

Nguyễn Biểu, Phường 02, Quận 5

40.9 m2
6
5
₫ 2.14 tỷ

26/11/2020

Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 15, Quận 5

86.42 m2
6
4
₫ 3.26 tỷ

26/11/2020

Phường 01, Quận 5

₫ 4 tỷ

25/11/2020

Phường 05, Quận 5

₫ 10.7 tỷ

25/11/2020

Phường 08, Quận 5

₫ 9 tỷ

25/11/2020

Phường 01, Quận 5

₫ 3.95 tỷ

25/11/2020