Mua bán bất động sản tại Phường 01, Quận 4

1 - 15 của 71
Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

117 m2
3
2
₫ 5.7 tỷ

12/11/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

90 m2
2
2
₫ 4.8 tỷ

12/11/2019

Mua bán Căn hộ  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

₫ 4 tỷ

12/11/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

82 m2
3
2
₫ 3.3 tỷ

12/11/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

80 m2
Đông Nam
2
2
₫ 3.85 tỷ

12/11/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

80 m2
2
2
₫ 4.7 tỷ

12/11/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

90 m2
2
2
₫ 5.4 tỷ

12/10/2019

Mua bán Căn hộ  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

69 m2
₫ 3.85 tỷ

12/10/2019

Mua bán Căn hộ 1 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

49 m2
1
1
₫ 3.3 tỷ

12/10/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

92 m2
2
2
₫ 4.5 tỷ

12/10/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

80.9 m2
2
2
₫ 3.85 tỷ

12/10/2019

Mua bán Nhà phố 1 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

21 m2
Tây
1
₫ 3 tỷ

12/10/2019

Mua bán Căn hộ  tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

92 m2
₫ 4.6 tỷ

12/10/2019

Mua bán Căn hộ 3 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

117 m2
3
2
₫ 5.8 tỷ

12/10/2019

Mua bán Căn hộ 2 phòng ngủ tại Quận 4

TP.Hồ Chí Minh, Quận 4, Phường 01

70 m2
2
1
₫ 3.35 tỷ

12/10/2019